iCONS Bigdata 
Name Date Price
...

Tag : บริษัท,ห้างหุ้นส่วน,โรงเรียน,หน่วยงานภาครัฐ,เท... ดู tag ทั้งหมด

บริษัทและหน่วยงานที่เคยมี Web site แต่ปัจจุบันใช้ไม่ได้


· รายชื่อบริษัท ชื่อหน่วยงาน พร้อมที่อยู่ เบอร์ติดต่อ
· Website เดิมที่เคยมี แต่ตอนนี้ใช้ไม่ได้แล้ว
· บริษัท ห้างหุ้นส่วน โรงเรียน หน่วยงานภาครัฐ เช่น เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล

฿ 4,000

Last update : 01-08-2021

...

Tag : web ใช้งานไม่ได้

บริษัทและห้างหุ้นส่วนที่เคยมี Web site แต่ปัจจุบันใช้ไม่ได้


· รายชื่อบริษัท พร้อมที่อยู่ เบอร์ติดต่อ
· Website เดิมที่เคยมี แต่ตอนนี้ใช้ไม่ได้แล้ว
· เฉพาะบริษัท ห้างหุ้นส่วน เท่านั้น

฿ 3,200

Last update : 01-08-2021

...

Tag : อาคารสำนักงาน,มากกว่า 14 ชั้น,เจ้าของอาคาร,

รายชื่ออาคารสำนักงานที่สร้างเสร็จตั้งแต่ปี 2555-2563


· ชื่ออาคาร พร้อมรายละเอียดก่อสร้าง
· อาคารสูงตั้งแต่ 14 ชั้นขึ้นไป
· มูลค่างาน
· ปีที่สร้างเสร็จ
· บริษัทเจ้าของอาคาร พร้อมที่อยู่ เบอร์โทร เว็ปไซท์ (ถ้ามี)

฿ 3,200

Last update : 20-07-2021

...

Tag : ผู้รับเหมา,สร้างโรงงาน,สร้างคลังสินค้า,contractor,industrial

รายชื่อผู้รับเหมาก่อสร้างโรงงาน 200 รายชื่อ


· รายชื่อบริษัท พร้อมที่อยู่และเบอร์ติดต่อ
· ผู้รับเหมาสร้างโรงงานอุตสากรรม คลังสินค้า
· ในประเทศไทย

฿ 5,500

Last update : 25-03-2021

...

Tag : สถาปนิก,architect,top50,ปี 2563

รายชื่อ 50 สถาปนิกที่มีรายได้สูงสุดปี 2563 (ล่าสุด)


· รายชื่อบริษัท พร้อมที่อยู่เบอร์ติดต่อ
· กิจกรรมงานสถาปัตยกรรมและการให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้อง
· รายได้สูงสุด 50 อันดับแรก
· ปี 2563

฿ 3,000

Last update : 17-03-2021

...

Tag : สถาปนิก,architect,top50,ปี 2562

รายชื่อ 50 สถาปนิกที่มีรายได้สูงสุดปี 2562


· รายชื่อบริษัท พร้อมที่อยู่เบอร์ติดต่อ
· กิจกรรมงานสถาปัตยกรรมและการให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้อง
· รายได้สูงสุด 50 อันดับแรก
· ปี 2562

฿ 2,500

Last update : 16-03-2021

...

Tag : สถาปนิก,architect,top50,ปี 2561

รายชื่อ 50 สถาปนิกที่มีรายได้สูงสุดปี 2561


· รายชื่อบริษัท พร้อมที่อยู่เบอร์ติดต่อ
· กิจกรรมงานสถาปัตยกรรมและการให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้อง
· รายได้สูงสุด 50 อันดับแรก
· ปี 2561

฿ 2,500

Last update : 15-03-2021

...

Tag : โรงงานอุตสาหกรรม,สร้างเสร็จ,ปี 2560,ปี 2561

โรงงานอุตสาหกรรม ที่สร้างเสร็จในปี 2560-2561 พร้อมชื่อเจ้าของโครงการ


· รายชื่อโรงงานอุตสาหกรรม
· สร้างเสร็จภายในปี 2560 , 2561
· รายชื่อเจ้าของโครงการ พร้อมที่อยู่และเบอร์ติดต่อ
· ไม่รวมโกดังเก็บสินค้า ไม่รวมคลังสินค้า

฿ 5,400

Last update : 26-02-2021

...

Tag : คลังสินค้า,โกดังเก็บสินค้า,เจ้าของโครงการ,สร้า... ดู tag ทั้งหมด

คลังสินค้าหรือโกดังสินค้า ที่สร้างเสร็จในปี 2560-2561 พร้อมชื่อเจ้าของโครงการ


· รายชื่อคลังสินค้าหรือโกดังเก็บสินค้า
· สร้างเสร็จภายในปี 2560 , 2561
· รายชื่อเจ้าของโครงการ พร้อมที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

฿ 2,800

Last update : 25-02-2021

...

Tag : พื้นอีพ็อกซี่,พื้นโพลียูรีเทน,พื้นสนามกีฬา,พื้... ดู tag ทั้งหมด

รายชื่อผู้จำหน่ายและติดตั้ง พื้นอีพ็อกซี่ พื้นโพลียูรีเทน พื้นสนามกีฬา พื้นคอนกรีตขัดมัน พื้นฟลอร์ฮาร์ดเดนเนอร์


· จำหน่ายและติดตั้ง
· พื้นอีพ็อกซี่ พื้นโพลียูรีเทน
· พื้นสนามกีฬา
· พื้นคอนกรีตขัดมัน
· พื้นฟลอร์ฮาร์ดเดนเนอร์
· ประเทศไทย

฿ 5,500

Last update : 24-02-2021