iCONS Bigdata 
ราคา 4,000 บาท
<< ย้อนไปก่อนหน้า
อัตรา
฿ 4,000

บริษัทและหน่วยงานที่เคยมี Web site แต่ปัจจุบันใช้ไม่ได้

 • รายชื่อบริษัท ชื่อหน่วยงาน พร้อมที่อยู่ เบอร์ติดต่อ
 • Website เดิมที่เคยมี แต่ตอนนี้ใช้ไม่ได้แล้ว
 • บริษัท ห้างหุ้นส่วน โรงเรียน หน่วยงานภาครัฐ เช่น เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล
 • รูปแบบ Excel File
 • จำนวน 1352 รายชื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 01 Aug 2021
วิธีการสั่งซื้อ
 1. ดาวน์โหลดใบสั่งซื้อ
 2. กรอกรายละเอียดในใบสั่งซื้อสำหรับใช้ในการออกใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงิน
 3. โอนเงินตามยอดในใบสั่งซื้อ
  • ชื่อบัญชี บริษัท อินฟอร์เมชั่น คอนสตรัคชั่น จำกัด
  • เลขที่บัญชี 115-3-01297-8 (กระแสรายวัน)
  • ชื่อธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย์ (สาขาเพชรเกษม114)
 4. ส่งใบสั่งซื้อและหลักฐานการโอนเงินมาที่ เบอร์ 02 810 8897 , 02 810 6147 หรือ Email :  sales@icons.co.th