iCONS Bigdata 

ตารางราคา

พิมพ์ชื่อบริษัท ที่อยู่ เบอร์โทร เบอร์แฟกซ์ จังหวัด ที่ต้องการค้นหา :


ชื่อแพ็คเกจ วันที่ ราคา
50 ผู้รับเหมางานที่มูลค่ารวมสูงสุด ของกรมชลประทาน

รายชื่อบริษัท ที่อยู่ พร้อมเบอร์ติดต่อ ของผู้รับเหมาที่รับงานของกรมชลประทาน ที่มีมูลค่างานรวมสูงสุด 50 อันดับแรก

จำนวน 50 รายชื่อ
21 Jun 2020 5,000 ซื้อเลย
รายชื่อผู้รับเหมางานที่รับเหมาก่อสร้างให้กรมชลประทาน

รายชื่อบริษัท ที่อยู่ พร้อมเบอร์ติดต่อ ของผู้รับเหมาก่อสร้าง ที่กรมชลประทาน เซ็นสัญญาจ้างทำงานทั้งหมด

จำนวน 150 รายชื่อ
21 Jun 2020 7,000 ซื้อเลย
รายชื่อผู้รับเหมาที่งานระบบส่งน้ำ สถานีสูบน้ำ ของกรมชลประทาน

รายชื่อบริษัท ที่อยู่ พร้อมเบอร์ติดต่อ ของผู้รับเหมาก่อสร้างงาน อุโมงค์ส่งน้ำ ระบบส่งน้ำ คลองส่งน้ำ คลองผันน้ำ คลองระบายน้ำ สถานีสูบน้ำ ของกรมชลประทาน

จำนวน 65 รายชื่อ
21 Jun 2020 3,500 ซื้อเลย
รายชื่อผู้รับเหมาที่รับงาน เขื่อน ห้วย ฝาย ทำนบ ของกรมชลประทาน

รายชื่อบริษัท ที่อยู่ พร้อมเบอร์ติดต่อ ของผู้รับเหมาก่อสร้างงานประเภท เขื่อน ห้วย ฝาย ทำนบ คันกั้นน้ำ แก้มลิง คลองชักน้ำ คลองผันน้ำ คลองชล ของกรมชลประทาน

จำนวน 102 รายชื่อ
21 Jun 2020 5,100 ซื้อเลย
1,000 รายชื่อผู้รับเหมาหลักที่รับงานขนาด 4-50 ล้านบาท

รายชื่อบริษัท ผู้รับเหมาหลักที่รับเหมางานขนาดโครงการมูลค่าตั้งแต่ 4 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท พร้อมที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรสาร

จำนวน 1000 รายชื่อ
21 Jun 2020 15,000 ซื้อเลย
2,000 รายชื่อผู้รับเหมาหลักที่รับงานขนาด 4-50 ล้านบาท

รายชื่อบริษัท ผู้รับเหมาหลักที่รับเหมางานขนาดโครงการมูลค่าตั้งแต่ 4 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท พร้อมที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรสาร

จำนวน 2000 รายชื่อ
21 Jun 2020 24,000 ซื้อเลย
3,000 รายชื่อผู้รับเหมาหลักที่รับงานขนาด 4-50 ล้านบาท

รายชื่อบริษัท ผู้รับเหมาหลักที่รับเหมางานขนาดโครงการมูลค่าตั้งแต่ 4 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท พร้อมที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรสาร

จำนวน 3000 รายชื่อ
21 Jun 2020 30,000 ซื้อเลย
500 รายชื่อผู้รับเหมาหลักในกรุงเทพฯและปริมณฑลที่รับงาน 4-50 ล้าน

รายชื่อบริษัท ผู้รับเหมาหลักในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี สุมทรปราการ และ ปทุมธานี ที่รับเหมางานขนาดโครงการมูลค่าตั้งแต่ 4 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท พร้อมที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรสาร

จำนวน 500 รายชื่อ
21 Jun 2020 9,000 ซื้อเลย
1,000 รายชื่อผู้รับเหมาหลักในกรุงเทพฯและปริมณฑลที่รับงานขนาด 4-50 ล้าน

รายชื่อบริษัท ผู้รับเหมาหลักในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี สุมทรปราการ และ ปทุมธานี ที่รับเหมางานขนาดโครงการมูลค่าตั้งแต่ 4 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท พร้อมที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรสาร

จำนวน 1000 รายชื่อ
21 Jun 2020 15,000 ซื้อเลย
900 รายชื่อผู้รับเหมาหลักในกรุงเทพฯและปริมณฑลที่รับงาน 4- 10 ล้าน

รายชื่อบริษัท ผู้รับเหมาหลักในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี สุมทรปราการ และ ปทุมธานี ที่รับเหมางานขนาดโครงการมูลค่าตั้งแต่ 4 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท พร้อมที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรสาร

จำนวน 900 รายชื่อ
21 Jun 2020 13,000 ซื้อเลย

* ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก สินค้าหรือราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า