iCONS Bigdata 

ตารางราคา

พิมพ์ชื่อบริษัท ที่อยู่ เบอร์โทร เบอร์แฟกซ์ จังหวัด ที่ต้องการค้นหา :


ชื่อแพ็คเกจ วันที่ ราคา
1,000 รายชื่อผู้รับเหมาหลักที่รับงานขนาด 4-50 ล้านบาท
จำนวน 1000 รายชื่อ
01 Jun 2022 15,000 ซื้อเลย
2,000 รายชื่อผู้รับเหมาหลักที่รับงานขนาด 4-50 ล้านบาท
จำนวน 2000 รายชื่อ
01 Jun 2022 24,000 ซื้อเลย
3,000 รายชื่อผู้รับเหมาหลักที่รับงานขนาด 4-50 ล้านบาท
จำนวน 3000 รายชื่อ
01 Jun 2022 30,000 ซื้อเลย
500 รายชื่อผู้รับเหมาหลักในกรุงเทพฯและปริมณฑลที่รับงาน 4-50 ล้าน
จำนวน 500 รายชื่อ
01 Jun 2022 9,000 ซื้อเลย
1,000 รายชื่อผู้รับเหมาหลักในกรุงเทพฯและปริมณฑลที่รับงานขนาด 4-50 ล้าน
จำนวน 1000 รายชื่อ
01 Jun 2022 15,000 ซื้อเลย
900 รายชื่อผู้รับเหมาหลักในกรุงเทพฯและปริมณฑลที่รับงาน 4- 10 ล้าน
จำนวน 900 รายชื่อ
01 Jun 2022 13,000 ซื้อเลย
ผู้รับเหมาก่อสร้างในกรุงเทพมหานคร
จำนวน 675 รายชื่อ
01 Jun 2022 9,900 ซื้อเลย
รายชื่อ 50 สถาปนิกที่มีรายได้สูงสุดปี 2561
จำนวน 50 รายชื่อ
27 Apr 2022 2,500 ซื้อเลย
รายชื่อ 50 สถาปนิกที่มีรายได้สูงสุดปี 2563 (ล่าสุด)
จำนวน 50 รายชื่อ
27 Mar 2022 3,000 ซื้อเลย
รายชื่อผู้รับเหมาก่อสร้างโรงงาน 200 รายชื่อ
จำนวน 200 รายชื่อ
22 Mar 2022 5,500 ซื้อเลย
ผู้รับเหมาก่อสร้างในจังหวัดนนทบุรี
จำนวน 147 รายชื่อ
01 Feb 2022 3,000 ซื้อเลย
ผู้รับเหมาก่อสร้างในจังหวัดปทุมธานี
จำนวน 80 รายชื่อ
01 Feb 2022 2,000 ซื้อเลย
รายชื่อที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
จำนวน 40 รายชื่อ
01 Feb 2022 2,000 ซื้อเลย
รายชื่อผู้ประกอบการ ที่ดำเนินธุรกิจโรงแรมในภาคเหนือ
จำนวน 41 รายชื่อ
22 Oct 2020 2,500 ซื้อเลย

* ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก สินค้าหรือราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า