iCONS Bigdata 

ตารางราคา

พิมพ์ชื่อบริษัท ที่อยู่ เบอร์โทร เบอร์แฟกซ์ จังหวัด ที่ต้องการค้นหา :


ชื่อแพ็คเกจ วันที่ ราคา
บริษัทและหน่วยงานที่เคยมี Web site แต่ปัจจุบันใช้ไม่ได้
จำนวน 1352 รายชื่อ
01 Aug 2021 4,000 ซื้อเลย
บริษัทและห้างหุ้นส่วนที่เคยมี Web site แต่ปัจจุบันใช้ไม่ได้
จำนวน 996 รายชื่อ
01 Aug 2021 3,200 ซื้อเลย
รายชื่ออาคารสำนักงานที่สร้างเสร็จตั้งแต่ปี 2555-2563
จำนวน 63 รายชื่อ
20 Jul 2021 3,200 ซื้อเลย
รายชื่อผู้รับเหมาก่อสร้างโรงงาน 200 รายชื่อ
จำนวน 200 รายชื่อ
25 Mar 2021 5,500 ซื้อเลย
รายชื่อ 50 สถาปนิกที่มีรายได้สูงสุดปี 2563 (ล่าสุด)
จำนวน 50 รายชื่อ
17 Mar 2021 3,000 ซื้อเลย
รายชื่อ 50 สถาปนิกที่มีรายได้สูงสุดปี 2562
จำนวน 50 รายชื่อ
16 Mar 2021 2,500 ซื้อเลย
รายชื่อ 50 สถาปนิกที่มีรายได้สูงสุดปี 2561
จำนวน 50 รายชื่อ
15 Mar 2021 2,500 ซื้อเลย
โรงงานอุตสาหกรรม ที่สร้างเสร็จในปี 2560-2561 พร้อมชื่อเจ้าของโครงการ
จำนวน 360 รายชื่อ
26 Feb 2021 5,400 ซื้อเลย
คลังสินค้าหรือโกดังสินค้า ที่สร้างเสร็จในปี 2560-2561 พร้อมชื่อเจ้าของโครงการ
จำนวน 130 รายชื่อ
25 Feb 2021 2,800 ซื้อเลย
รายชื่อผู้จำหน่ายและติดตั้ง พื้นอีพ็อกซี่ พื้นโพลียูรีเทน พื้นสนามกีฬา พื้นคอนกรีตขัดมัน พื้นฟลอร์ฮาร์ดเดนเนอร์
จำนวน 114 รายชื่อ
24 Feb 2021 5,500 ซื้อเลย
รายชื่อผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับงานกันซึม พร้อมติดตั้ง
จำนวน 91 รายชื่อ
17 Feb 2021 4,100 ซื้อเลย
รายชื่อผู้ผลิตและจำหน่ายแผ่นพื้นและผนังคอนกรีตสำเร็จรูป
จำนวน 73 รายชื่อ
15 Feb 2021 4,500 ซื้อเลย
อาคารสูง 7-8 ชั้นในกรุงเทพ ที่สร้างเสร็จในปี 2560-2561 พร้อมชื่อเจ้าของโครงการ
จำนวน 255 รายชื่อ
09 Feb 2021 3,900 ซื้อเลย
อาคารสูง 7-8 ชั้นในกรุงเทพ ที่สร้างเสร็จในปี 2560-2561 พร้อมชื่อผู้รับเหมาก่อสร้าง
จำนวน 189 รายชื่อ
09 Feb 2021 3,500 ซื้อเลย
อาคารสูง 7-8 ชั้นในกรุงเทพ ที่สร้างเสร็จในปี 2560-2561 พร้อมชื่อเจ้าของและผู้รับเหมาก่อสร้าง
จำนวน 444 รายชื่อ
09 Feb 2021 6,900 ซื้อเลย
ห้างสรรพสินค้าและอาคารทั่วไป ในกรุงเทพ ที่สร้างเสร็จปี 2560-2561 พร้อมชื่อเจ้าของโครงการ
จำนวน 489 รายชื่อ
09 Feb 2021 7,500 ซื้อเลย
ห้างสรรพสินค้าและอาคารทั่วไป ในกรุงเทพ ที่สร้างเสร็จปี 2560-2561 พร้อมชื่อผู้รับเหมาก่อสร้าง
จำนวน 362 รายชื่อ
09 Feb 2021 5,400 ซื้อเลย
ที่พักอาศัยและโรงแรมในกรุงเทพ ที่สร้างเสร็จปี 2560-2561 พร้อมชื่อเจ้าของโครงการ
จำนวน 780 รายชื่อ
09 Feb 2021 11,000 ซื้อเลย
ที่พักอาศัยและโรงแรมในกรุงเทพ ที่สร้างเสร็จปี 2560-2561 พร้อมชื่อผู้รับเหมาก่อสร้าง
จำนวน 451 รายชื่อ
09 Feb 2021 6,900 ซื้อเลย
รายชื่อผู้ผลิตและจำหน่ายถังบำบัดน้ำดีและน้ำเสีย
จำนวน 57 รายชื่อ
09 Feb 2021 3,500 ซื้อเลย
รายชื่อผู้จำหน่ายและติดตั้ง อลูมิเนียม
จำนวน 50 รายชื่อ
29 Jan 2021 2,200 ซื้อเลย
รถไฟทางคู่ แต่ละสายที่มีผู้ดำเนินการก่อสร้างแล้ว
จำนวน 17 รายชื่อ
28 Jan 2021 5,000 ซื้อเลย
รถไฟความเร็วสูงที่มีผู้ดำเนินการก่อสร้างแล้ว
จำนวน 17 รายชื่อ
28 Jan 2021 5,000 ซื้อเลย
รายชื่อโรงเรียนในกรุงเทพและปริมณฑล รวม 4 จังหวัด
จำนวน 429 รายชื่อ
28 Jan 2021 8,500 ซื้อเลย
รายชื่อโรงเรียนในภาคกลาง ไม่รวมกรุงเทพและปริมณฑล
จำนวน 731 รายชื่อ
28 Jan 2021 9,500 ซื้อเลย
รายชื่อโรงเรียนในภาคตะวันออก
จำนวน 376 รายชื่อ
28 Jan 2021 5,500 ซื้อเลย
รายชื่อโครงการที่พักอาศัยแนวราบ ในกรุงเทพและปริมณฑล ที่เสร้างเสร็จในปี 2562
จำนวน 266 รายชื่อ
26 Jan 2021 9,900 ซื้อเลย
ผู้รับเหมาก่อสร้างในกรุงเทพมหานคร
จำนวน 675 รายชื่อ
26 Jan 2021 9,900 ซื้อเลย
ผู้รับเหมาก่อสร้างในจังหวัดนนทบุรี
จำนวน 147 รายชื่อ
26 Jan 2021 3,000 ซื้อเลย
ผู้รับเหมาก่อสร้างในจังหวัดสมุทรปราการ
จำนวน 70 รายชื่อ
26 Jan 2021 2,000 ซื้อเลย
ผู้รับเหมาก่อสร้างในจังหวัดสมุทรสาคร
จำนวน 25 รายชื่อ
26 Jan 2021 990 ซื้อเลย
ผู้รับเหมาก่อสร้างในจังหวัดชลบุรี
จำนวน 70 รายชื่อ
26 Jan 2021 2,500 ซื้อเลย
ผู้รับเหมาก่อสร้างในจังหวัดภูเก็ต
จำนวน 37 รายชื่อ
26 Jan 2021 1,500 ซื้อเลย
ผู้รับเหมาก่อสร้างในจังหวัดนครราชสีมา
จำนวน 43 รายชื่อ
26 Jan 2021 1,800 ซื้อเลย
ผู้รับเหมาก่อสร้างในจังหวัดอุบลราชธานี
จำนวน 29 รายชื่อ
26 Jan 2021 990 ซื้อเลย
ผู้รับเหมาก่อสร้างในจังหวัดเชียงใหม่
จำนวน 81 รายชื่อ
26 Jan 2021 2,700 ซื้อเลย
ผู้รับเหมาก่อสร้างในจังหวัดระยอง
จำนวน 31 รายชื่อ
26 Jan 2021 1,500 ซื้อเลย
ผู้รับเหมาก่อสร้างในจังหวัดอุดรธานี
จำนวน 24 รายชื่อ
26 Jan 2021 990 ซื้อเลย
ผู้รับเหมาระบบในกรุงเทพฯ ปริมณฑล รวม 4 จังหวัด
จำนวน 87 รายชื่อ
26 Jan 2021 3,000 ซื้อเลย
รายชื่อที่ปรึกษาด้านก่อสร้าง 50 อันดับมูลค่ารวมสูงที่สุดในประเทศไทย
จำนวน 50 รายชื่อ
25 Jan 2021 2,500 ซื้อเลย
รายชื่อ 50 อินทีเรียที่น่าสนใจ
จำนวน 50 รายชื่อ
25 Jan 2021 3,000 ซื้อเลย
รายชื่อที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมในกรุงเทพมหานคร
จำนวน 25 รายชื่อ
25 Jan 2021 1,000 ซื้อเลย
รายชื่อผู้รับเหมาโรงงาน 50 อันดับมูลค่างานสูงที่สุดในประเทศไทย
จำนวน 50 รายชื่อ
25 Jan 2021 2,500 ซื้อเลย
รายชื่อผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 50 อันดับมูลค่างานสูงที่สุดในประเทศไทย
จำนวน 50 รายชื่อ
25 Jan 2021 2,500 ซื้อเลย
รายชื่อสถาปนิก 50 อันดับที่ออกแบบโครงการที่มีมูลค่ารวมสูงสุดในประเทศไทย
จำนวน 50 รายชื่อ
25 Jan 2021 3,000 ซื้อเลย
รายชื่อผู้รับเหมาโรงงาน 100 อันดับมูลค่างานสูงที่สุดในประเทศไทย
จำนวน 100 รายชื่อ
25 Jan 2021 4,000 ซื้อเลย
รายชื่อผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 100 อันดับมูลค่างานสูงที่สุดในประเทศไทย
จำนวน 100 รายชื่อ
25 Jan 2021 4,000 ซื้อเลย
รายชื่อสถาปนิก 100 อันดับที่ออกแบบโครงการที่มีมูลค่ารวมสูงสุดในประเทศไทย
จำนวน 100 รายชื่อ
25 Jan 2021 5,000 ซื้อเลย
200 รายชื่อผู้รับเหมาก่อสร้างถนนและทางหลวงในภาคอีสาน
จำนวน 200 รายชื่อ
23 Jan 2021 4,000 ซื้อเลย
รายชื่อโครงการโรงแรมสร้างใหม่และโรงแรมที่ปรับปรุงเสร็จภายในปี 2562
จำนวน 133 รายชื่อ
23 Jan 2021 6,900 ซื้อเลย
รวมโครงการรถไฟฟ้าใต้ดิน บนดินทั้งหมด พร้อมผู้รับเหมาที่ดำเนินการก่อสร้าง
จำนวน 50 รายชื่อ
22 Jan 2021 5,000 ซื้อเลย
รายชื่อโครงการคอนโดมิเนียม ที่สร้างเสร็จตั้งแต่ปี 2557-2559
จำนวน 752 รายชื่อ
22 Oct 2020 9,500 ซื้อเลย
รายชื่อผู้ประกอบการ ที่ดำเนินธุรกิจโรงแรมในภาคใต้
จำนวน 154 รายชื่อ
22 Oct 2020 6,000 ซื้อเลย
รายชื่อผู้ประกอบการ ที่ดำเนินธุรกิจโรงแรมในภาคเหนือ
จำนวน 41 รายชื่อ
22 Oct 2020 2,500 ซื้อเลย

* ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก สินค้าหรือราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า